Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των επιτροπών και στις οποίες συμμετέχουν εξωτερικοί ομιλητές ή εμπειρογνώμονες.

On 23 March 2021, the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM), in association with the Committee on Development (DEVE), will organize the side event on "Enhancing gender equality and women's empowerment in the Covid-19 recovery”. The side event will take place between 11.45 – 13.45 EST (16.45 – 18.45 CET).

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament held its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.

Gender Studies are at stake in Hungary due to the decision of the government cancelling the funding of the two existing master programmes in this field.