Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των επιτροπών και στις οποίες συμμετέχουν εξωτερικοί ομιλητές ή εμπειρογνώμονες.

Women standing and smiling

On Tuesday 15 June 2021 between 16h45-17h45 the FEMM committee held an exchange of views on “The Generation Equality Forum, Paris“.

Women sitting with hands crossed up

On Tuesday 25 May 2021, the FEMM and LIBE committees held an exchange of views entitled ‘The Istanbul Convention - 10th anniversary, including the impact of the withdrawal of Turkey’.

Stop violence against women

On Tuesday 25 May 2021 the FEMM and LIBE Committees considered the draft report with recommendations to the Commission on identifying gender-based violence as a new area of crime listed in Article 83(1) TFEU.

CSW side event 2021

On 23 March 2021, the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM), in association with the Committee on Development (DEVE), organized the side event on "Enhancing gender equality and women's empowerment in the Covid-19 recovery”. The side event took place between 17.00 – 18.45 CET (12.00 – 13.45 EST).

GEW

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament held its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.

Gender Studies

Gender Studies are at stake in Hungary due to the decision of the government cancelling the funding of the two existing master programmes in this field.