Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

Policy Department C will organize this workshop in the context of the own-initiative report on “The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health” (Rapporteur: Predrag Fred Matić, S&D).

Trafficking in human beings (THB) is a serious crime affecting fundamental rights, health, social life, economy and justice. THB knows no boundaries and most reported victims are female.

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων