Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Τελευταία νέα

Ευρωπαϊκές εκλογές 2024 - 6 έως 9 Ιουνίου 2024

24-05-2024 - 11:18
In the European Union, democracy may seem obvious to us today. But this has not always been the case. Not so long ago, millions of Europeans lived through times when they could not vote or even speak up freely. When their very lives could be in danger simply for being different, for holding different beliefs or for wanting a different life. Democracy is a precious gift passed on to us from previous generations. They aspired towards it and fought for it. Now it is up to us to maintain it, to make it stronger and pass it on to the generations to come. The most effective way to do so is by voting - because the more people vote, the stronger democracy becomes. On June 6-9 2024: Use your vote or others will decide for you.
© European Parliament

Κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου, οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ θα εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι νεοεκλεγέντες βουλευτές, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τους πολίτες της ΕΕ έως το 2029, θα συνεδριάσουν τον Ιούλιο για να εκλέξουν τον ή την Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Κοσμήτορες του Κοινοβουλίου. Θα λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση των μονίμων επιτροπών και των υποεπιτροπών του Κοινοβουλίου, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Στη συνέχεια, οι επιτροπές θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες συνεδριάσεις τους για να εκλέξουν αντιστοίχως τους προέδρους και αντιπροέδρους τους.

FEMM Activity Report 2019-2024

Fact Sheets

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Supporting Analyses

Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice.

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας