Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις


Βρυξέλλες : PHS - P6B001

Σκιώδεις εισηγητές
ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Συντονιστές


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Έκτακτη συνεδρίαση
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση
UN CSW 65 side-event