Ψηφοφορία

Η χρήση της ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση είναι υποχρεωτική για κάθε μοναδική και/ή τελική ψηφοφορία επί νομοθετικών ή μη νομοθετικών εκθέσεων σε επιτροπή. Επιπλέον, αν ο πρόεδρος αποφασίσει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή αν του ζητηθεί από βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο όριο, η ψηφοφορία μπορεί να γίνεται με ονομαστική κλήση.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, όπου σημειώνεται και η ψήφος που έδωσε κάθε βουλευτής.

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 4 February 2021

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 1 February 2021

Roll Call Votes - Joint LIBE-FEMM Committees meeting 27 January 2021

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 1 December 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 12 November

Roll Call Votes - FEMM Committee 9 November 2020

Result of Votes on Final Opinion - FEMM Committee Meeting of October 28-29, 2020

Result of Votes - FEMM Committee Meeting of September 21-22, 2020

Περισσότερα στοιχεία