Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

02-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-02_2 PE641.289v01-00
FEMM EMPL

 

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

24-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-30_1 PE641.255v01-00
FEMM

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 61 - Σχέδιο γνωμοδότησης Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

09-09-2019 FEMM_AM(2019)640658 PE640.658v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

09-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-23_1 PE641.118v01-00
FEMM

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 2020

28-08-2019 FEMM_AB(2019)639987 PE639.987v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

23-08-2019 FEMM_PV(2019)07-10-1 PE640.605v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

10-07-2019 FEMM_OJ(2019)07-10_1 PE639.694v01-00
FEMM