Μη χάσετε:

15-19 April: Committees and Political Groups

In the week of 15 April, Members' work is split between meetings in Parliamentary Committees and political groups. Several committee meetings are scheduled, important votes, presentations and exchanges of views will take place. Follow the links below for a selection of this week's highlights.

Every five years European voters are called to the ballot box to choose Members of the European Parliament. The vote has a direct impact on EU policy over the following parliamentary term. 

The European elections are the biggest transnational vote on the planet and they shape not only Europe but also the EU’s place in the world.

Find out more about European elections!
15-04-2024 - 09:37

Voters in the EU will elect new Members of the European Parliament during the European elections of 6 to 9 June. The newly elected Members, representing EU citizens until 2029, will meet in July to elect their President, Vice-Presidents and Quaestors. They will decide on the composition of Parliament’s standing and sub committees - thereby launching the new legislative term. The committees will then hold their first meetings to elect their respective Chairs and Vice-Chairs.

calendar 2024
15-04-2024 - 09:36

The European Parliament’s calendar for 2024 is available through the link below. Parliament decides its annual calendar of work on the basis of a proposal by the Conference of Presidents. It is divided into plenary sittings (part-sessions) and meetings.

New visual Policy Departments - Brandbook Compliant
15-04-2024 - 09:36

Parliament’s policy departments provide high-level independent expertise, analysis and advice at the request of committees and other parliamentary bodies. Covering all areas of activity of Parliament, they deliver policy analysis in a wide variety of formats, feeding directly into the legislative work of committees or members' delegations. They organise events, including workshops and expert panels, to enhance Parliament’s analytical capacity and develop common approaches to political issues.

Σύντομη επισκόπηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών

New Petitions Web portal

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.