Μη χάσετε:

A man pushing a wheelbarrow with sacks of food, in the desert in Africa
03-02-2023 - 14:59 DEVE

The Committee on Development will debate with the Commission, and with Michael Dunford, World Food Programme (WFP) Regional Director for Eastern Africa, on the EU response to the worldwide increase of hunger, on 6 February. The situation is the most worrying in East Africa, where one person is dying from hunger every 36 seconds.

collage of pictures
03-02-2023 - 14:59 BUDG ECON

Members from the Committee on Budgets and the Committee on Economic and Monetary Affairs will hold the 9th Recovery and Resilience Dialogue with Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President for an Economy that Works for People and Paolo Gentiloni, Commissioner for Economy, on 6 February. The focus of the Dialogue will be on the state of play of RRF implementation, in particular the Commission's assessment of payments requests by Member States.

money and heating
03-02-2023 - 14:58 EMPL

The Committee on Employment and Social Affairs Committee will hold a hearing on “Social and employment consequences of the rising cost of living” on 6 February. The hearing will aim to evaluate the situation of workers and all people in the Member States suffering from the rising cost of living. It will bring to light the measures which are being taken or could be implemented at both Member State and EU level in order to effectively address consequences of the rising cost of living.

heads with skills and digital loading
03-02-2023 - 14:58 EMPL

The Committee on Employment and Social Affairs will vote on the adoption of the draft report on the European Year of Skills 2023 on 6 February 2023. The Committee is committed to ensuring the future generation of workers the skills and support they need throughout their professional development. The Members also will discuss the proposal for a Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work.

Wooden gavel and books of law
03-02-2023 - 14:55 LIBE

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will hold an exchange of views with Commissioners Johansson and Reynders on the enforcement of EU law in the Area of Freedom, Security and Justice on 6 February. The Members had expressed concerns about an apparent decrease in the number of infringement actions launched by the Commission between 2004 and 2018, across all policy fields.

SEDE hearing Ukraine 6 February 2023
03-02-2023 - 14:47 SEDE

The Subcommittee on Security and Defence will hold a hearing on “Enhancing EU support for Ukraine: conditions for the EPF and replenishing capabilities through joint procurement to efficiently enhance military support to Ukraine and the EDTIB" on 6 February. The hearing will provide an opportunity to assess recent EU defence instruments launched in the context of the Russian war of aggression against Ukraine.

Σύντομη επισκόπηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας