Μη χάσετε:

Valdis Dombrovskis
29-09-2020 - 16:12 ECON INTA

The hearings of Mairead McGuinness, Commissioner-designate for financial services, financial stability and the Capital Markets Union, and of Commission Executive Vice-President Dombrovskis, designated for trade, will be held on 2 October. The Economic and Monetary Affairs Committee will hear Ms McGuinness whilst the International Trade Committee will hear Mr Dombrovskis. The Committees on Foreign Affairs, on Economic and Monetary Affairs, on Development and on Budgets are invited to participate.

Map of Afghanistan
29-09-2020 - 16:12 AFET

The Committee on Foreign Affairs will go over the situation in Afghanistan with EU Special Envoy for Afghanistan, Roland Kobia, on 1 October. This debate will take place two weeks after the launch of the direct Intra-Afghan Negotiations between the Government of Afghanistan and the Taliban movement, during which the prospects for a genuine peace process in the country and its impact on the EU-Afghanistan relations will be looked into.

Image of a keyboard with one button written vote on it
29-09-2020 - 16:12 CONT

The Budgetary Control Committee will vote on two, second draft reports for the last discharge cycle, specifically regarding the EU budget implementation by the Council and European Council, and the European Economic and Social Committee (EESC). The meeting will take place on 1 October.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

δημόσιου μητρώου

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση