Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Τελευταία νέα

Μη χάσετε:

Singapore city skyline view
21-03-2023 - 17:40

On 3-7 April 2023, an IMCO delegation of seven Members will travel to Singapore. Primarily, the delegation wants to focus on customs, which is one of the core responsibilities of the Committee. The members of the delegation will be Ms Maria Grapini (S&D), Mr Andreas Schwab (EPP), Mr Ivan Štefanec (EPP), Mr Alex Agius Saliba (S&D), Mr Morten Løkkegaard (Renew), Ms Alessandra Basso (ID), and Mr Adam Bielan (ECR).

Commissioner for Internal Market, Mr Thierry Breton, speaking
02-03-2023 - 12:09

On 1 March, Mr Thierry Breton, Commissioner for the Internal Market addressed the committee as part of the structured dialogue between Parliament and the Commission. This exchange provided Members with an update on legislative initiatives which were recently adopted by the Commission and those still to be adopted.

IMCO Trilogues and Reports page

Get the latest information about IMCO trilogues and reports.

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας