Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

10-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_2 PE641.444v01-00
ITRE IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

09-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_1 PE641.427v01-00
ITRE IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

04-10-2019 IMCO_PV(2019)09-25-1 PE641.286v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

26-09-2019 IMCO_OJ(2019)10-07_1 PE641.305v01-00
IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

25-09-2019 IMCO_OJ(2019)10-02_1 PE641.271v01-00
ITRE IMCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

25-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.098v02-00
IMCO

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

23-09-2019 IMCO_PV(2019)09-02-1 PE641.150v02-00
IMCO

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO