Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Εν συντομία

Υπηρεσίες που παρέχουν τα θεματικά τμήματα (Η IMCO στο προσκήνιο)
14-06-2019 Briefing

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Μελέτη

Contribution to Growth: Free movement of services and freedom of establishment Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Μελέτη

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Μελέτη

Workshop on “Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance”
15-05-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Identifying Optimal Policy Making and Legislation
15-05-2019 Briefing

Contribution to Growth. Free Movement of Services and Freedom of Establishment. Delivering Improved Rights to European Citizens and Businesses
15-05-2019 Μελέτη

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 Εν συντομία

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Μελέτη