Εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (INGE 2)

Τελευταία νέα

ING2 Special Committee

27-01-2023 - 09:31
The mandate of the Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation (INGE) finished on 23 March 2022. The final report of the Committee was adopted in the plenary on 9 March 2022. The day after, the European Parliament created a new Special Committee (ING2) vested with the responsibilities to follow-up on the INGE 1 report.

The next ordinary meeting
of the Special Committee ING2 is scheduled on Tuesday 28 February 2023, 14.00 - 18.00 (room: SPINELLI 5E2, Brussels).

Μη χάσετε:

The image shows the word "Transparency" and a magnifying glass
25-01-2023 - 09:22

On 26 January a joint hearing on "Recent Cases of Foreign Interference in the European Parliament - Allegations of Corruption" will take place from 14.00 to 17.00. It will be organised by the Special Committee on Foreign Interference (ING2), jointly with the Committee on Foreign Affairs (AFET) and the Subcommittee on Security and Defence (SEDE).

Photo of ING2 Rapporteur Sandra Kalniete
09-01-2023 - 15:35

On Thursday 12 January 2023 starting at 9.00, Members will exchange views on the draft report by ING2 Rapporteur Ms Sandra Kalniete, which follows up on the implementation of the previous report and aims to close legislative loopholes that could be exploited by foreign interference. In the second part of the meeting, Members will hear about the main findings of the study entitled “Legal Loopholes and the Risk of Foreign Interference”.

Latest press releases

Fact Sheets on the EU's external relations