Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Τελευταία νέα

INTA constitutive meeting: election of Chair and Vice-Chairs

10-07-2024 - 14:46
hammer
© Image used under the license from Shutterstock.com
The constitutive meeting of the International Trade Committee (INTA) will take place in Brussels on 23 July 2024, following the appointment of its members during the plenary sitting of 16-19 July. During the constitutive meeting, INTA members will elect the bureau, made up of a Chair and Vice-Chairs, for a two-and-a-half year mandate. INTA will also hold its first meeting of political groups' coordinators right after the committee meeting.

Activity Report 2019-2024

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας