Συμπληρώστε αυτό το πεδίο

Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

Minimalist drawing by a black line of a group of people talking with a comic balloon, and a wood and a village on the background

On Wednesday, 16 June 2021 (16:45-18:45), ITRE and CULT Committees held a joint-public hearing on the New European Bauhaus (NEB), a Commission’s interdisciplinary initiative which helps to deliver the European Green Deal by combining design, sustainability and accessibility while fostering building energy efficiency.

different types of renewable energy sources

ITRE Committee held a public hearing on 13 April on "Decarbonisation of the energy system" to discuss the main challenges that the Union energy sector is facing in the context of reaching climate neutrality by 2050, with input from a varied range of experts (private companies, academia, public bodies and EU association representing consumers).

Data Protection

On 25 March, ITRE Committee held a Public Hearing on "Data Governance Act: how to enable data-driven innovation for the benefit of businesses and society?”

Vaccine against coronavirus

This joint hearing entitled "How to increase the capacity of COVID-19 vaccine production and improve delivery" gave ENVI and ITRE Members the opportunity to debate ways of removing obstacles to faster commercialisation, manufacturing and distribution of vaccines with CEOs of leading pharmaceutical companies, including AstraZeneca, Moderna, CureVac and Novavax.

An EU Strategy for COVID-19 vaccines ©European Union 2020/EC-Slovak Academy of Sciences

On Tuesday 22 September 2020, from 9.00 - 12.00, ENVI and ITRE held a joint public online hearing on the critical issue of "How to secure access to COVID-19 vaccines for EU citizens."

Map of Europe surrounded by the yellow flag stars on a blue background.

On 23 January 2020, from 10:30 to 12:30, the ITRE Committee held a public hearing on the Strategic Planning of Horizon Europe with a focus on the Missions and Partnerships. This hearing was organised in light of the current work towards the design of these large funding priorities for Horizon Europe and the finalisation of the first Strategic Plan of the next Framework Programme for Research and Innovation.