Πρακτικά

Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-07-1 PE662.022v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-17-1 PE663.046v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

04-12-2020 ITRE_PV(2020)12-01-1 PE661.945v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 19 Μαΐου 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 28 Απριλίου 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)04-28-1 PE650.666v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)05-08-1 PE652.284v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

30-04-2020 ITRE_PV(2020)04-24-1 PE650.568v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

11-03-2020 ITRE_PV(2020)02-19-1 PE648.471v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

03-03-2020 ITRE_PV(2020)01-22-1 PE646.897v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

03-03-2020 ITRE_PV(2020)01-28-1 PE646.976v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00 ITRE TRAN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

12-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-1 PE644.928v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

11-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-3 PE644.944v01-00 ITRE