Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

  MINUTES - Tuesday, 23 July 2019

30-07-2019 ITRE_PV(2019)07-22-1 PE639.826v01-00
ITRE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v03-00
ITRE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

16-07-2019 ITRE_PA(2019)639655 PE639.655v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-09-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

12-07-2019 ITRE_PV(2019)07-10-1 PE639.752v01-00
ITRE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

05-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-10_1 PE639.687v01-00
ITRE