Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Τελευταία νέα

Μη χάσετε:

Vote
22-02-2023 - 15:52

On 27 February 2023, the JURI Committee will hold an exchange of views with the Commission as the follow-up to the INL on "A statute for European cross-border associations and non-profit organisations" in the context of 2022 Annual Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights, in particular on the role of civil society organisations and rights defenders (COM(2022)0716). The Committee will further hold an exchange of views on Protecting persons

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας