Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Τελευταία νέα

Μη χάσετε:

Vote
05-09-2022 - 11:45

On 5 September 2022, the JURI Committee will vote on the opinion on Artificial Intelligence Act (2021/0106(COD)) and on the opinion on The EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (2016/0062(NLE)). The Members will also vote on the codification on Uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road (codification) (2021/0275(COD)) and on the recast opinion on energy efficiency (2021/0203 (COD)).

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας