Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Τελευταία νέα

Μη χάσετε:

vector set element fashion items
19-02-2024 - 17:47

On 22 February 2024, the IMCO and JURI committees will hold a joint meeting in order to vote on the provisional agreement resulting from the interinstitutional negotiations on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on liability for defective products (2022/0302(COD)).

top story icon
14-02-2024 - 19:14

On 13 February 2024, the JURI committee held a joint meeting with the Committee on Economic Development of the Verkhovna Rada of Ukraine. JURI members also voted on the compulsory licensing for crisis management (2023/0129(COD)) and the European cross-border associations (2023/0315(COD)) draft reports.

Belgium Presidency 2024
25-01-2024 - 15:37

On 24 January 2024, the JURI committee held an exchange of views with Minister of Justice Paul Van Tigchelt focusing on the priorities of the Belgian Presidency of the Council of the European Union. Further exchanges of views were held with EFRAG and the Executive Director of EUIPO, Mr João Negrão.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας