Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Τελευταία νέα

Meetings schedule

17-01-2022 - 16:08

The next JURI Committee meetings are scheduled on:

  • 26 January 2022
  • 27 January 2022
  • 10 February 2022
  • 28 February 2022

In the context of the COVID-19 pandemic, the President of the European Parliament has established a number of measures to contain the spread of the virus and to safeguard Parliament's core activities. The current precautionary measures do not affect work on legislative priorities.

Core activities are maintained to ensure the smooth running of the institution's legislative, budgetary, and scrutiny functions.

Μη χάσετε:

Vote
19-01-2022 - 13:16

On 10 January 2022, the JURI Committee voted on the opinion on the shrinking space of civil society in Europe (2021/2103(INI)). The Members also considered amendments on the report on corporate sustainability reporting (2021/0104(COD)) and the draft opinion on The Commission's 2021 Rule of Law report (2021/2180(INI)).

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Η αναλύσεις τεκμηρίωσης παρέχουν υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και συμβουλές πολιτικής σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

STOA

Επιτροπή για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας