Ανακοινωθέντα Τύπου

  Hearing of Commissioner-designate Didier Reynders

02-10-2019
LIBE JURI

The Civil Liberties and Legal Affairs committees questioned Didier Reynders, Belgian candidate for the Justice portfolio, on rule of law and modernising justice systems.

 

  Hearing of Vice-President-designate Maroš Šefčovič

30-09-2019
JURI AFCO

Constitutional Affairs and Legal Affairs MEPs questioned the candidate for the Inter-institutional Relations and Foresight portfolio.

 

Εκλογές προέδρων και αντιπροέδρων για τις επιτροπές του ΕΚ

18-07-2019
SEDE DROI TRAN REGI PETI PECH LIBE JURI ITRE INTA IMCO FEMM ENVI EMPL ECON DEVE CULT CONT BUDG AGRI AFET AFCO