Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 24 September 2019

19-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-24_1 PE641.219v01-00
LIBE

 

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Σερβίας

10-09-2019 LIBE_PR(2019)641119 PE641.119v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

10-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-16_1 PE641.129v01-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

06-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-12_1 PE641.092v01-00
LIBE

 

  BUDGET AMENDMENTS 2020 Budget

05-09-2019 LIBE_AB(2019)641066 PE641.066v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

04-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v04-00
LIBE

 

  AMENDMENTS 1 - 66 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

28-08-2019 LIBE_AM(2019)640610 PE640.610v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE