Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Όλα τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την επιτροπή και μετά την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
Exchange of views with the PM of Montenegro

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Κοινή συνεδρίαση
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
FEMM Committee meeting

Επιτροπή Προϋπολογισμών


Στρασβούργο : LOW - N1.3

Έκτακτη συνεδρίαση

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων


Στρασβούργο : SDM - SDM-S1

Έκτακτη συνεδρίαση

Επιτροπή Προϋπολογισμών


Στρασβούργο : LOW - N1.3

Κοινή συνεδρίαση
Joint BUDG-ECON Committee meeting with EVP Dombrovskis and Commissioner Gentiloni

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Στρασβούργο : WIC - WIC200

Έκτακτη συνεδρίαση