Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Όλα τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την επιτροπή και μετά την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ENVI - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ FEMM ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - INTERACTIO

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Ανάπτυξης


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
AFCO committee meeting - with remote participation