Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Όλα τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την επιτροπή και μετά την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


Βρυξέλλες : PHS - P4B001

Συντονιστές
ECON 'Open' Coordinators' meeting: Exchange of views on the digital euro with Fabio Panetta, ECB Board Member.

Επιτροπή Αλιείας


Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

Τακτική συνεδρίαση
PECH Committee meeting

Ημερήσια διάταξη

Ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
ING2

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Προϋπολογισμών


Στρασβούργο : LOW - N1.4

Έκτακτη συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


Στρασβούργο : WIC - WIC200

Έκτακτη συνεδρίαση
ENVI

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας


Στρασβούργο : LOW - N1.3

Τακτική συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας


Στρασβούργο : WIC - WIC100

Έκτακτη συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού


Στρασβούργο : WIC - WIC100

Έκτακτη συνεδρίαση
TRAN Committee meeting

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού


Στρασβούργο : WIC - WIC100

Έκτακτη συνεδρίαση
TRAN Coordinators' meeting

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας


Στρασβούργο : SDM - SDM-S1

Έκτακτη συνεδρίαση
with Commissioner Simson, on the state-of-play on the energy markets

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Στρασβούργο : LOW - N3.2

Συντονιστές
FEMM Coordinators' meeting

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών


Στρασβούργο : LOW - S4.1

Σκιώδεις εισηγητές
report on Consumer Credit - rapp.: Konecna

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού


Στρασβούργο : WIC - WIC200

Τακτική συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη


Στρασβούργο : WIC - WIC200

Κοινή συνεδρίαση
with Committee on Budgets

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης


Στρασβούργο : WIC - WIC100

Έκτακτη συνεδρίαση
REGI meeting with vote

Ημερήσια διάταξη

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Βρυξέλλες : PHS - P4B001

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου


Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

Τακτική συνεδρίαση
INTA

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation

Ημερήσια διάταξη

Επιτροπή Αναφορών


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας


Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Ανάπτυξης


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Τακτική συνεδρίαση
Sakharov Prize vote jointly with AFET


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
FISC Committee meeting

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Έκτακτη συνεδρίαση
AFCO committee meeting