Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Όλα τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την επιτροπή και μετά την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις

Επιτροπή Προϋπολογισμών


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
- Remote participation

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Έκτακτη συνεδρίαση

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού


Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
ECON Committee meeting

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
TRAN Committee meeting

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation. AGRI committee meeting

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation

Επιτροπή Αναφορών


Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

Τακτική συνεδρίαση
with remote participation

Επιτροπή Αλιείας


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση
PECH Committee meeting - remote participation

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
AFCO committee meeting

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
Remote participation