Έγγραφα συνεδρίασης

Πρόσβαση στα έγγραφα συνεδρίασης

Όλα τα έγγραφα για προσεχείς και παρελθούσες συνεδριάσεις διατίθενται σε μία δικτυακή τοποθεσία. Επιλέξτε την επιτροπή και μετά την ημερομηνία συνεδρίασης για να λάβετε κατάλογο των εγγράφων που αφορούν το κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Μπορείτε να ανοίξετε τα έγγραφα απευθείας στον φυλλομετρητή, να τα κοινοποιήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τα κατεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Επόμενες συνεδριάσεις

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ TRAN


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ TRAN

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ AFET

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CONT


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CONT


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CONT


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
ΚΟΙΝΗ ΣΥΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ CONT-LIBE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Συντονιστές

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ECON


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ECON

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ TRAN


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ TRAN

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Συντονιστές


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ AGRI

Επιτροπή Αλιείας


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ PECH - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ AGRI

Επιτροπή Αλιείας


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ PECH - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιτροπή Αναφορών


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Τακτική συνεδρίαση
ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Τακτική συνεδρίαση
ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Τακτική συνεδρίαση
ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Τακτική συνεδρίαση
ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Επιτροπή Αλιείας


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ PECH - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ FISC - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ FISC - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Έκτακτη συνεδρίαση

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΠΙΤΡΟΠΗ AFCO


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΠΙΤΡΟΠΗ AFCO

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
Ακρόαση


Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

Τακτική συνεδρίαση
Ακρόαση

Επιτροπή Προϋπολογισμών


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιτροπή Αλιείας


Βρυξέλλες : JAN - 6Q1

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ PECH - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Τακτική συνεδρίαση


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Συντονιστές
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ANIT ΤΗΣ 1ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ECOΝ

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ AGRI

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά


Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ANIT ΤΗΣ 1ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : PHS - P6B001

Τακτική συνεδρίαση
ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Έκτακτη συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ AFCO

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Έκτακτη συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ AGRI

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Τακτική συνεδρίαση
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ BECA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων


Βρυξέλλες : PHS - P1A002

Τακτική συνεδρίαση

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου


Βρυξέλλες : PHS - P3C050

Τακτική συνεδρίαση
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ BECA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ