Πρακτικά

Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 9 November 2020 - Tuesday, 10 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-09-1 PE660.389v01-00 ECON

MINUTES - Thursday, 19 November 2020 EN

24-11-2020 ECON_PV(2020)11-19-1 PE660.456v01-00 ECON

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

MINUTES - Friday, 20 November 2020 EN

24-11-2020 ANIT_PV(2020)11-20-1 PE660.444v01-00 ANIT

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 EN

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

MINUTES - Tuesday, 27 October 2020 EN

23-11-2020 BECA_PV(2020)10-27-1 PE660.175v02-00 BECA

MINUTES - Thursday, 12 November 2020 EN

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 - Tuesday, 10 November 2020 EN

19-11-2020 INTA_PV(2020)11-09-1 PE660.340v01-00 INTA

MINUTES - Tuesday, 10 November 2020 EN

19-11-2020 TRAN_PV(2020)11-10-1 PE660.270v01-00 TRAN

MINUTES - Monday, 16 November 2020 EN

19-11-2020 PECH_PV(2020)11-16-1 PE660.369v01-00 PECH

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 - Thursday, 29 October 2020 EN

19-11-2020 PETI_PV(2020)10-28-1 PE660.159v01-00 PETI

MINUTES - Thursday, 24 September 2020 EN

19-11-2020 INGE_PV(2020)09-24-1 PE660.100v01-00 INGE

MINUTES - Tuesday, 27 October 2020 EN

18-11-2020 ECON_PV(2020)10-27-1 PE660.267v01-00 ECON

MINUTES - Monday, 26 October 2020 - Tuesday, 27 October 2020 EN

17-11-2020 INTA_PV(2020)10-26-1 PE660.182v01-00 INTA

MINUTES - Thursday, 1 October 2020 EN

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

MINUTES - Thursday, 15 October 2020 EN

17-11-2020 REGI_PV(2020)10-15-1 PE660.060v02-00 REGI

MINUTES - Monday, 12 October 2020 - Thursday, 15 October 2020 EN

16-11-2020 ECON_PV(2020)10-12-1 PE659.063v01-00 ECON

MINUTES - Thursday, 10 September 2020 EN

16-11-2020 ECON_PV(2020)09-10-1 PE660.324v01-00 ECON

MINUTES - Monday, 16 November 2020 EN

16-11-2020 DROI_PV(2020)11-16-1 PE660.438v01-00 DROI

MINUTES - Tuesday, 22 September 2020 EN

12-11-2020 AFET_PV(2020)09-22-1 PE660.138v01-00 AFET

MINUTES - Monday, 28 September 2020 EN

12-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-2 PE658.842v01-00 DEVE

MINUTES - Monday, 7 September 2020 EN

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-07-1 PE657.433v01-00 AGRI

MINUTES - Monday, 12 October 2020 EN

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-12-1 PE658.999v01-00 AGRI

MINUTES - Monday, 26 October 2020 - Tuesday, 27 October 2020 EN

12-11-2020 AGRI_PV(2020)10-26-1 PE660.113v01-00 AGRI

MINUTES - Wednesday, 2 September 2020 EN

12-11-2020 AGRI_PV(2020)09-02-1 PE660.118v01-00 AGRI

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

11-11-2020 AFET_PV(2020)11-09-1 PE660.248v01-00 AFET

MINUTES - Monday, 28 September 2020 EN

11-11-2020 DEVE_PV(2020)09-28-1 PE658.841v01-00 DEVE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 - Tuesday, 10 November 2020 EN

11-11-2020 IMCO_PV(2020)11-09-1 PE660.249v01-00 IMCO

MINUTES - Wednesday, 23 September 2020 EN

11-11-2020 INGE_PV(2020)09-23-1 PE658.735v01-00 INGE

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 - Thursday, 29 October 2020 EN

10-11-2020 TRAN_PV(2020)10-28-2 PE660.168v01-00 TRAN

MINUTES - Tuesday, 10 November 2020 EN

10-11-2020 REGI_PV(2020)11-10-1 PE660.320v01-00 REGI

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

10-11-2020 AIDA_PV(2020)11-09-1 PE660.235v01-00 AIDA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

10-11-2020 ANIT_PV(2020)10-16-1 PE659.011v01-00 ANIT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

09-11-2020 AFET_PV(2020)07-13-1 PE659.003v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 - Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

09-11-2020 IMCO_PV(2020)10-26-1 PE660.102v01-00 IMCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 - Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

03-11-2020 PECH_PV(2020)10-26-1 PE660.117v01-00 PECH

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

03-11-2020 DROI_PV(2020)09-28-1 PE658.796v01-00 DROI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

03-11-2020 ANIT_PV(2020)10-29-1 PE660.128v01-00 ANIT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

30-10-2020 AIDA_PV(2020)10-27-1 PE660.108v01-00 AIDA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

29-10-2020 AFET_PV(2020)10-26-1 PE660.105v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

28-10-2020 AFET_PV(2020)10-12-1 PE658.986v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

27-10-2020 TRAN_PV(2020)10-12-1 PE658.996v01-00 TRAN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

26-10-2020 PECH_PV(2020)10-12-1 PE659.096v01-00 PECH

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

21-10-2020 AFET_PV(2020)08-25-1 PE655.944v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

21-10-2020 AFET_PV(2020)10-06-1 PE658.922v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

21-10-2020 IMCO_PV(2020)09-28-1 PE658.915v01-00 IMCO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

21-10-2020 SEDE_PV(2020)10-15-1 PE659.005v01-00 SEDE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

21-10-2020 BECA_PV(2020)10-12-1 PE659.035v01-00 BECA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

20-10-2020 AFET_PV(2020)10-16-1 PE659.024v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-12-1 PE659.015v01-00 INTA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-15-1 PE659.016v01-00 INTA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

20-10-2020 CONT_PV(2020)09-28-1 PE658.812v01-00 CONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

20-10-2020 CONT_PV(2020)10-01-1 PE658.826v01-00 CONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

19-10-2020 INTA_PV(2020)09-24-1 PE658.825v01-00 INTA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

15-10-2020 DROI_PV(2020)10-15-1 PE659.032v01-00 DROI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

14-10-2020 INTA_PV(2020)09-03-1 PE657.245v01-00 INTA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

14-10-2020 DROI_PV(2020)09-07-1 PE657.268v02-00 DROI

MINUTES - Monday, 12 October 2020 EN

12-10-2020 DEVE_PV(2020)10-12-1 PE658.982v01-00 DEVE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

08-10-2020 ENVI_PV(2020)07-16-1 PE655.915v01-00 ENVI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

08-10-2020 BECA_PV(2020)09-23-1 PE658.820v02-00 BECA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

07-10-2020 AFET_PV(2020)10-01-1 PE658.849v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 - Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

07-10-2020 CULT_PV(2020)09-21-1 PE658.779v01-00 CULT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 - Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

07-10-2020 CULT_PV(2020)08-31-1 PE658.784v01-00 CULT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

07-10-2020 SEDE_PV(2020)09-28-1 PE658.831v01-00 SEDE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

06-10-2020 FISC_PV(2020)09-23-1 PE658.781v01-00 FISC

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

06-10-2020 FISC_PV(2020)09-24-1 PE658.783v01-00 FISC

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

05-10-2020 TRAN_PV(2020)09-23-1 PE658.728v01-00 TRAN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

05-10-2020 PECH_PV(2020)09-28-1 PE658.821v01-00 PECH

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

05-10-2020 PETI_PV(2020)09-22-1 PE657.468v01-00 PETI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

05-10-2020 PETI_PV(2020)09-07-1 PE657.486v01-00 PETI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

01-10-2020 PETI_PV(2020)09-03-1 PE657.250v01-00 PETI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

30-09-2020 SEDE_PV(2020)09-07-1 PE657.271v01-00 SEDE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

29-09-2020 CULT_PV(2020)07-13-1 PE655.984v01-00 CULT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

28-09-2020 AFET_PV(2020)09-10-1 PE657.314v01-00 AFET

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

28-09-2020 CONT_PV(2020)09-03-1 PE657.248v01-00 CONT

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 - Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

28-09-2020 ECON_PV(2020)06-29-1 PE655.864v02-00 ECON