Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

The scope of the hearing is to identify concrete steps and relevant tools on how to achieve, under the current fishing regime, a recovery of endangered stocks, while safeguarding stock productivity and fleet profitability.

The objective of this hearing is to listen to different stakeholders about the current challenges facing the aquaculture sector, notably linked to production. The speakers include fish farmers from varied realities, ranging from sea-based aquaculture in the Atlantic and Mediterranean to the ponds of the Czech Republic. Other speakers include researchers and entrepreneurs involved in developing innovative practices, from Hungary, Belgium and Croatia.

The reform of the Common Fisheries Policy (CFP) of 2013 foresaw the gradual elimination of the practice of discarding through the introduction an obligation to land all catches. It is one of the main features of the fisheries policy reform and as such requires continued committee attention.

An effective fisheries control system is essential to ensure that EU fisheries are managed in a sustainable manner, which in turn ensures the long-term viability of the EU fisheries sector.

Landing obligation is a long-standing policy goal of the EU Common Fisheries Policy that requires fishers to bring all catch ashore eliminating discards at sea. The policy has been phased in gradually over the years and is fully implemented starting this year, 2019. The speakers’ profiles combine first-hand industry expertise with scientific analysis. The audience would receive the most recent overview about the implementation of this important component of the fisheries policy.

On 26 September 2018, representatives from 18 Mediterranean and Black Sea countries as well as the EU signed in Malta a Ministerial Declaration aimed at implementing a Regional Action Plan for Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and the Black Sea.