Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των επιτροπών και στις οποίες συμμετέχουν εξωτερικοί ομιλητές ή εμπειρογνώμονες.

PECH

On 27 October 2020, the Policy Department for Structural and Cohesion Policies presented a new study "Impact of the use of offshore wind and other marine renewables on European fisheries" at the PECH Committee meeting.

PECH

On 12 October 2020, the Policy Department for Structural and Cohesion Policies presented a new study "Implementation of the current EU fisheries control system by Member States (2014-19)" at the PECH Committee meeting.

PECH

During the PECH committee meeting of 19 February 2020 an exchange of views on "Challenges and Opportunities for the fishing sector in the Black Sea" took place. The presentations of the experts highlighted the main concerns regarding the fishing sector in the Black Sea and key aspects for the recovery of sturgeons, the most valuable fish species from the Black Sea.

PECH

On 3 December 2019, the Policy Department for Structural and Cohesion Policies presented a study on "Seafood industry integration in all EU Member States with a coastline" in the Committee on Fisheries.

PECH

On 3 October 2019, Colm Lordan, Vice-Chair of the ICES Advisory Committee gave a presentation in the PECH Committee on how ICES advises on sustainable management of fish stocks and marine ecosystems. The International Council for the Exploitation of the Seas (ICES) is a global intergovernmental science organisation that provides independent advice on fisheries resources and the marine ecosystem.

PECH

On 24 September 2019, the Policy Department for Structural and Cohesion Policies presented a new study on "EU fisheries policy - last developments and future challenges" in the PECH Committee.