Ανακοινωθέντα Τύπου

  Hearing of Commissioner-designate Virginijus Sinkevičius

03-10-2019
PECH ENVI

The Environment, Public Health and Food Safety, and Fisheries Committees questioned Virginijus Sinkevičius, candidate for the Environment and Oceans portfolio.

 

Εκλογές προέδρων και αντιπροέδρων για τις επιτροπές του ΕΚ

18-07-2019
SEDE DROI TRAN REGI PETI PECH LIBE JURI ITRE INTA IMCO FEMM ENVI EMPL ECON DEVE CULT CONT BUDG AGRI AFET AFCO