Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

PETI

The 2020 Worskhop on the Rights of Persons with Disabilities, organised by the Policy Department on Citizens' Rights and Constitutional Affairs upon request of the Committee on Petitions, focuses this year on the new EU Disability Strategy 2021-2030. With the current EU Disability Strategy 2010-2020 coming to an end, the EU is working to equip itself with a new Disability Strategy for the years 2021-2030.

PETI

On 2 April 2019, the Committee on Petitions will host a workshop on Conflicts of interest in the EU institutions, organized by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. The workshop will examine the achievements reached during this parliamentary term in relation to the conflicts of interests in the EU institutions and agencies, as well integrity, accountability, transparency, code of conducts and revolving doors, while also discussing challenges for the future.

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων