Ανακοινώσεις προς τα μέλη


Οι ανακοινώσεις προς τα μέλη χρησιμοποιούνται από τις επιτροπές για τη διαβίβαση προς τα μέλη τους πληροφοριών που δεν εμπίπτουν σε κάποιο άλλο είδος εγγράφου όπως, για παράδειγμα, η περίληψη μιας επίσκεψης αντιπροσωπείας, μια συνάντηση με κάποιον εμπειρογνώμονα, ερωτήσεις προς έναν Επίτροπο ή η δημοσίευση αναφορών που έχουν κατατεθεί.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες ανακοινώσεις προς τα μέλη.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 0079/2019, του/της J.W., γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλη 1 υπογραφή, σχετικά με την κοπή δένδρων σε περιοχή που εμπίπτει στην οδηγία για τους οικοτόπους στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

18-02-2020 PETI_CM(2019)640670 PE640.670v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0280/2019 by J.B. (Spanish) on the situation of Valencian orange growers

18-02-2020 PETI_CM(2020)648302 PE648.302v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0335/2019 by Eduardo Velázquez (Spanish) on behalf of IU Exterior, on the situation of intra-EU migrant workers hired by temporary employment agencies in the Netherlands

18-02-2020 PETI_CM(2020)648305 PE648.305v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0343/2019 by Jorge Monteiro (Portuguese) on a single grading of recyclable plastic for a better environment

18-02-2020 PETI_CM(2020)648306 PE648.306v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0344/2019 by M.G. (Polish) on alleged infringement of the law on the breeding and reproduction of farm animals and of Commission Regulation (EU) No 702/2014

18-02-2020 PETI_CM(2020)648307 PE648.307v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0548/2019 by Nicolas Laarman (French) on behalf of Pollinis France on the impact of the use of SDHI fungicides on human health and the eco-systems

18-02-2020 PETI_CM(2020)648313 PE648.313v01-00
PETI

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 0123/2019, του V. K., κροατικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τη Σλοβενία

17-02-2020 PETI_CM(2019)640637 PE640.637v02-00
PETI

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 0413/2019, του Nial Pickering, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ιρλανδία

11-02-2020 PETI_CM(2020)646861 PE646.861v02-00
PETI

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 0042/2019, του M.B., γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.», σχετικά με τη βαθμονόμηση συγκεκριμένων τύπων ζυγών

10-02-2020 PETI_CM(2019)639736 PE639.736v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0288/2019 by Wolfgang Gerber (German) on discrimination against retired civil servants in Germany

10-02-2020 PETI_CM(2020)647018 PE647.018v01-00
PETI