Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τελευταία νέα

Next REGI meeting : 20 March 2024

15-02-2024 - 09:54
Voting at the REGI meeting
REGI meeting - voting time © European Parliament

The REGI committee will hold its next meeting in Brussels on Wednesday 20 March 2024 from 09.00 - 12.30 and 14.30 - 18.30.