Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τελευταία νέα

Next REGI meeting - 15 June 2021 (remote meeting)

02-06-2021 - 14:59
Voting at the REGI meeting Voting at the REGI meeting
REGI meeting - voting time © European Parliament

In the context of the exponential growth of the coronavirus disease (COVID-19), the President of the European Parliament has announced a number of measures to contain the spread of epidemic and to safeguard Parliament's core activities.

The current precautionary measures adopted by the European Parliament to contain the spread of COVID-19 do not affect work on legislative priorities. Core activities are reduced, but maintained to ensure that the institution's legislative, budgetary, scrutiny functions are maintained.

The meetings will be with remote participation for Members (being able to view and listen to proceedings, ask for the floor and intervene in the meeting). Other participants are invited to follow the meeting through webstreaming.

Following these decisions, the next REGI Committee meeting will take place on Tuesday 15 June 2021 from 13.45-16.15 and 16.45-18.45.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση