Πρακτικά

Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 15 October 2020 EN

17-11-2020 REGI_PV(2020)10-15-1 PE660.060v02-00 REGI

MINUTES - Tuesday, 10 November 2020 EN

10-11-2020 REGI_PV(2020)11-10-1 PE660.320v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

24-09-2020 REGI_PV(2020)09-24-1 PE658.771v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

07-09-2020 REGI_PV(2020)09-07-1 PE657.300v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-1 PE657.327v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

16-07-2020 REGI_PV(2020)07-16-2 PE657.328v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Μαΐου 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 20 Απριλίου 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00 REGI