Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 214 - Σχέδιο έκθεσης Απαλλαγή 2018 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

17-02-2020 CONT_AM(2020)646990 PE646.990v02-00
CONT

Maria GRAPINI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

  OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00
ENVI

Pascal CANFIN

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

17-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-17_1 PE647.061v02-00
ITRE

 

  MINUTES - Wednesday, 22 January 2020 - Thursday, 23 January 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00
AGRI