Μη χάσετε:

European justice
26-11-2020 - 14:48 LIBE

This Thematic Digest contains a list of publications from the European Parliament’s expertise and research capacities within the Directorates-General for Internal Policies (IPOL), External Policies (EXPO) and Parliamentary Research Service (EPRS), relevant to the topics of debate of the Interparliamentary Committee Meeting on the evaluation of Eurojust activities, organised by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (1 December 2020).

environment, countryside, green deal
24-11-2020 - 13:38 AGRI

At the request of the AGRI Committee, this study was commissioned by the Policy Department For Structural and Cohesion Policies and realized by the National Research Institute for Agriculture, Food and Environment of France (INRAE) in cooperation with Agro Paris Tech University. It provides a comprehensive review of the European Green Deal (EGD) initiatives related to agriculture and the food system.

BECA - special committee for fighting against cancer
23-11-2020 - 10:51 ENVI BECA

Cancer research, and its translation into everyday clinical practice, is fundamental to ensuring continual improvements in prevention, diagnosis, treatment and follow-up. From the causes of cancer through diagnostic techniques and access to treatment, to research into rare and childhood cancers, this study covers current developments in the fight against cancer and the EU's role in encouraging research networks, exchange of best practices and coordinated prevention efforts.

Smart Mobility Applications
23-11-2020 - 10:51 TRAN

This study provides an overview of the most relevant Smart Mobility applications and their underlying emerging technologies for all different transport modes for up to 2030. The combined development of different emerging technologies and increasing pressure on achieving societal goals within the transport sector boost innovations in Smart Mobility. This development is expected to accelerate in the coming decade as the various technologies become more mature.

Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
23-11-2020 - 10:51 JURI

The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction turns 40. How has it been implemented? This paper looks into the implementation of the Hague Convention. To better protect children it could be improved through harmonisation of relocation proceedings and principles, enforceability of mediation agreements and increased autonomy of parties through inclusion of residence and custody plans in prenuptial agreements.

gender equality perspective in EU budget.
23-11-2020 - 10:51 BUDG CONT

‘Gender-sensitive budgeting’ or ‘gender budgeting’ means gender mainstreaming of the entire budgetary process with a view to incorporating a gender equality perspective to all. Gender budgeting has a fundamental impact on inclusive and economic growth, fostering employment, reducing poverty, addressing ageing population and increasing Gross Domestic Product (GDP).

Load more

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Μετάβαση στην ιστοθέση

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Μετάβαση στην ιστοθέση

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετάβαση στην ιστοθέση

Επικοινωνία

Τμήματα Πολιτικής

Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης

Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου