Μη χάσετε:

Obstetric and gynaecological
22-04-2024 - 11:59 FEMM

This study for the FEMM Committee gives an overview of how obstetric and gynaecological violence is apprehended in the EU. It identifies issues and challenges, looks at the applicable legal framework, ex-amines ongoing political and legal developments, and gathers national initiatives to improve understanding and prevention of this form of gender-based violence. Finally, it provides policy recommendations.

Recovery funds
22-04-2024 - 11:59 CONT

The performance-based nature of the Recovery and Resilience Facility (RRF) means that, compared to cost based instruments, less information is available about the final recipients of the funds. In the RRF, the beneficiary of the funds is the Member State, which distributes the money via its national budget.

EU-China relations
22-04-2024 - 11:58 AFET

To evaluate the EU's policy framework for China, this study for AFET analyses various facets of bilateral relations and the EU's approach towards China, including its policy of de-risking and issues related to China's domestic politics and foreign policy. The study highlights the need for the EU to adopt a coherent vision and a comprehensive, consistent long-term China strategy to guide its actions related to the country and on the world stage. The authors provide specific recommendations.

‘One in, one out’ approach
22-04-2024 - 11:58 ITRE

The study takes stock of the implementation of the regulatory offsetting mechanism known as the ‘one in, one out’ (OIOO) approach by the European Commission. Overall, this mechanism was found to be relevant and useful to address the issue of managing the EU regulatory burden on businesses.

EU transport labour market
22-04-2024 - 11:57 TRAN

This study provides a comprehensive review of the transport labour market trends in the EU, the challenges and the future prospects that transport workers and undertakings are confronted with, notably for digitalisation, automation and decarbonisation processes: number of jobs, job structure by age, workers’ skills, working conditions, shortage of workers and attractiveness of the occupations. A stakeholder consultation complements the findings of the literature review.

EU fisheries and aquaculture sector
08-03-2024 - 12:10 PECH

Due to decreasing self-sufficiency rates in recent years, the EU fisheries and aquaculture products market is largely dependent on external producers. Albeit some EU market entries come from countries with lax regulations.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επικοινωνία

Τμήματα Πολιτικής

Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης

Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου