Μη χάσετε:

Golden coins in soil with young plants
06-06-2022 - 10:16 BUDG

The need to repay NGEU debt, newly emerging potential genuine own re-sources, and mounting long term challenges for the EU have provided new impulses to the long-standing debate about a fundamental reform of the EU system of own resources. This study assesses recent legislative proposals for the new own resources included in the interinstitutional roadmap agreed together with the NextGenerationEU programme.

Stack many coins with growing tree with light and nature background
06-06-2022 - 10:16 DEVE

The EU is streamlining the European Financial Architecture for Development (EFAD), which includes several EU, European and MS institutions funding EU development goals. Organised for DEVE, this workshop considered the EFAD and its future. Two panels explored scenarios, the EU’s plans, and the potential for better coordination and policy guidance of the institutions involved – including the EIB, the EBRD and others in the EU and Member States – with a ‘Team Europe’ approach.

Sustainable building mock up
06-06-2022 - 10:16 ECON

SMEs will play a key role in the green transition, especially in improving the energy efficiency of housing. However, to achieve this, diversified funding will be needed. The study requested by the ECON committee looks at how COVID-19-influenced CMU (Capital Markets Union) initiatives can help SMEs, especially microenterprises working in the green economy, to get access to finance. It concludes that the CMU package is helpful but that more could be done.

Technogenic background with neon school of fish
06-06-2022 - 10:16 PECH

There is a growing need in fisheries science and management for larger amounts of data and highly trained experts, in which digitalisation and AI should play a central role. This study reviews current AI systems legislation, the AI techniques definition proposed by the AI Act and main applications of AI methods in the fisheries sector. It offers policy recommendations to achieve a better use of AI systems in the fisheries sector.

Yellow law enforcement tape isolating crime scene. Blurred view of city, toned in red and blue police car lights
06-06-2022 - 10:16 LIBE

Policing requires legitimacy, transparency and accountability. This study provides background information concerning police ethics, accountability and oversight across the EU. It shows that existing EU tools and instruments can contribute to enhance police accountability. It also identifies some gaps and weaknesses. Recommendations are provided in order to remedy the gaps and weaknesses.

Word cloud with map of Europe
03-05-2022 - 16:55 AFCO

This study analyses the obstacles to democratic, transparent and efficient decision-making in urgency situations at EU level. It provides a systematic overview of Parliament’s role and functions as well as interinstitutional cooperation during recent crisis situations. It also provides recommendations on how to improve the existing set-up and Parliament’s emergency procedures.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Θεματολογικά Δελτία για την ΕΕ

Τα θεματολογικά δελτία προσφέρουν μια γενική εικόνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επικοινωνία

Τμήματα Πολιτικής

Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης

Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου