Ακροάσεις

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

Tourism has been high on the TRAN committee’s agenda, with Members actively involved in an ongoing dialogue on sustainable recovery. TRAN also looks towards the future, bearing the strategic orientations of tomorrow’s tourism in mind, and as part of this effort held a public hearing on "Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead".

Four experts from Portugal, Sweden, the Czech Republic and Belgium will debate with TRAN Members on the role of public transport in low-density areas. They will raise the specific characteristics and challenges faced by those areas and the resulting importance of services ensuring mobility. The hearing should provide an overview of good practices and case studies and would outline possible recommendations (logistics, pricing policies, etc.) for the future.

Five speakers representing all sides of the aviation sector briefed the TRAN Members about most recent developments and strategic planning in the low-cost air travel sector. The focus was especially on the main challenges of digitalisation, decarbonisation, competitiveness, safety, climate change and improving working conditions and passenger experience.

In order to achieve the ambitious goals of the Union to reduce the CO2 emissions, it will be important to unleash the full potential of the inland waterway transport. Interface with other modes of transport needs to be fully interoperable and efficient in order to achieve a modal shift towards this sustainable mode of transport. Innovation in the sector, including digitalisation and modernisation of the fleet will be crucial factors to achieve these goals.