Τελευταία νέα

Next TRAN meeting

21-02-2020 - 09:15

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

20-02-2020 - 15:10
TRAN Συνεδρίαση
20-02-2020 - 09:08
TRAN Συνεδρίαση
19-02-2020 - 14:41
TRAN Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (επιτροπή TRAN), ο οποίος σας παρέχει πλήρη και λεπτομερή επισκόπηση των νομοθετικών και πολιτικών δραστηριοτήτων της.

Οι μεταφορές και ο τουρισμός, δύο μεγάλοι οικονομικοί τομείς, βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστιες προκλήσεις για να δώσουν λύσεις στους προβληματισμούς των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον. Η προσωπική συμπεριφορά όσον αφορά την κινητικότητα καθώς και τα βιομηχανικά και οικονομικά μοντέλα θα χρειαστεί να αλλάξουν ριζικά, εάν θέλουμε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Επείγει να βρεθούν λύσεις για αποδοτικότερες και καθαρότερες μεταφορές, διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές σε όλους τους πολίτες. Έχει επίσης σημασία τα χρηματοδοτικά μέσα που παρέχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ να συμβάλλουν αποτελεσματικά τόσο στη βελτιστοποιημένη κινητικότητα όσο και στην προστασία του περιβάλλοντός μας.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι