Please fill this field

Kohtumised riikide parlamentidega

Euroopa Parlamendi komisjonid võivad alustada riikide parlamentidega dialoogi otse komisjonide tasandil. See võib hõlmata riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi asjaomastesse komisjonidesse kuuluvate parlamendiliikmete kohtumisi, et arutada ühist huvi pakkuvaid küsimusi.
Siit leiate kogu teabe selliste kohtumiste kohta.