Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse raamlepingut, milles sätestatakse üldpõhimõtted Palestiina omavalitsuse osalemiseks liidu programmides) Euroopa Liidu nimel sõlmimine

2019/0164(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFET

vastutav komisjon

Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokoll

2018/0310(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFET

vastutav komisjon

Lisa ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelisele partnerlus- ja koostöölepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

2017/0033(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFET

vastutav komisjon

Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga

2016/0253(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFET

vastutav komisjon

ELi ja Malaisia valitsuse vaheline partnerluse ja koostöö raamleping

2016/0243(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFET

vastutav komisjon

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Tadžikistani Vabariigi vahelise partnerluse loomist käsitlev partnerlus- ja koostööleping, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga

2016/0055(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFET

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Türkmenistani vaheline partnerlus- ja koostööleping, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

2016/0041(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFET

vastutav komisjon

Koostööleping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Andide Ühenduse ja selle liikmesriikide (Boliivia, Colombia, Ecuador, Peruu ja Venezuela) vahel

2016/0025(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFET

vastutav komisjon

Euroopa – Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga

2014/0270(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFET

vastutav komisjon

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vaheline laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga

2014/0220(NLE) Õigusloomevälised menetlused
AFET

vastutav komisjon