Viimased uudised

Next AGRI meetings

18-09-2019 - 10:56

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

25-09-2019 09:00 / 11:30 AGRI
25-09-2019 14:30 / 18:30 AGRI

Multimeedia arhiiv

04-09-2019 - 15:08
AGRI Koosolek
04-09-2019 - 09:10
AGRI Koosolek
23-07-2019 - 14:40
AGRI Koosolek

Tervitussõnad

Norbert Lins

Tere tulemast põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni veebisaidile!

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon (AGRI) täidab olulisi ülesandeid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja liidu poliitikapõhimõtete kujundamisel loomade tervishoiu ja heaolu, taimetervise, põllumajandustoodete kvaliteedi, metsanduse ja agrometsanduse valdkonnas. Valdava osa tööst moodustab raportite koostamine seadusandlike ettepanekute kohta, mis võetakse vastu täiskogul Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamismenetluse raames.

Täpsemalt

Powers and responsibilities



Kontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid