Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 22. jaanuar 2020 - Neljapäev, 23. jaanuar 2020

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG

 

  MINUTES - Thursday, 12 December 2019

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

ARVAMUSE PROJEKT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2020. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2020

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 13. jaanuar 2020

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

RAPORTI PROJEKT Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2020

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

Arvamus määruse kohta, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 12. detsember 2019

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG