Koosolekute ajakava

Siit leiate parlamendikomisjonide tegevusega seotud kavandatud koosolekud koosoleku liigi järgi. Olemas on ka pikaajaline kalender.

Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

23-09-2019

14:00

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

+ EUROOPA LIIDU ÕIGUSKAITSEKOOSTÖÖ AMETI (EUROPOL) PARLAMENTAARSE ÜHISKONTROLLI TÖÖRÜHMA VIIES KOOSOLEK

23-09-2019

16:45

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

+ EUROOPA LIIDU ÕIGUSKAITSEKOOSTÖÖ AMETI (EUROPOL) PARLAMENTAARSE ÜHISKONTROLLI TÖÖRÜHMA VIIES KOOSOLEK

24-09-2019

09:00

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

+ EUROOPA LIIDU ÕIGUSKAITSEKOOSTÖÖ AMETI (EUROPOL) PARLAMENTAARSE ÜHISKONTROLLI TÖÖRÜHMA VIIES KOOSOLEK

24-09-2019

14:30

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Majandus- ja rahanduskomisjon

23-09-2019

15:00

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

14:30

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

23-09-2019

15:00

Brüssel : ASP - A3E-2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

23-09-2019

17:00

Brüssel : JAN - 4Q1

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

09:00

Brüssel : JAN - 4Q1

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

15:00

Brüssel : JAN - 4Q1

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Eelarvekomisjon

24-09-2019

09:00

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Koordinaatorid

24-09-2019

11:00

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

15:00

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

24-09-2019

09:00

Brüssel : PHS - P3C050

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

14:30

Brüssel : PHS - P3C050

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Transpordi- ja turismikomisjon

24-09-2019

09:00

Brüssel : PHS - P1A002

+ Koordinaatorid

+ TRAN-KOMISJONI KOORDINAATORITE KOOSOLEK

24-09-2019

10:00

Brüssel : PHS - P1A002

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

14:30

Brüssel : PHS - P1A002

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

17:00

Brüssel : PHS - P1A002

+ Koordinaatorid

+ TRAN-KOMISJONI KOORDINAATORITE KOOSOLEK

Kalanduskomisjon

24-09-2019

09:00

Brüssel : ASP - A1G-3

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

14:30

Brüssel : ASP - A1G-3

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Kultuuri- ja hariduskomisjon

24-09-2019

11:00

Brüssel : ASP - A3G-3

+ Korraline koosolek

24-09-2019

15:00

Brüssel : ASP - A3G-3

+ Korraline koosolek

Eelarvekontrollikomisjon

25-09-2019

09:00

Brüssel : PHS - P4B001

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

25-09-2019

14:30

Brüssel : PHS - P4B001

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK