Koosolekute ajakava

Siit leiate parlamendikomisjonide tegevusega seotud kavandatud koosolekud koosoleku liigi järgi. Olemas on ka pikaajaline kalender.

Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

18-09-2019

09:00

Strasbourg : PFL - F-01401

+ FRAKTSIOONIDEGA

+ IMCO-KOMISJONI KOORDINAATORITE ETTEVALMISTAV KOOSOLEK

Transpordi- ja turismikomisjon

19-09-2019

09:00

Strasbourg : WIC - WIC200

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ TRAN-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

23-09-2019

14:00

Brüssel : ASP - A5E-2

+ TÖÖTAJATE KOOSOLEK

+ ESF+

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

23-09-2019

14:00

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

+ Fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

23-09-2019

16:45

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

+ Fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

24-09-2019

09:00

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

+ Fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

24-09-2019

14:30

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Majandus- ja rahanduskomisjon

23-09-2019

15:00

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

10:00

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Koordinaatorid

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

14:30

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

23-09-2019

15:00

Brüssel : ASP - A3E-2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

23-09-2019

17:00

Brüssel : JAN - 4Q1

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

09:00

Brüssel : JAN - 4Q1

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

15:00

Brüssel : JAN - 4Q1

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Eelarvekomisjon

24-09-2019

09:00

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Koordinaatorid

24-09-2019

11:00

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

15:00

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

24-09-2019

09:00

Brüssel : PHS - P3C050

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

14:30

Brüssel : PHS - P3C050

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Transpordi- ja turismikomisjon

24-09-2019

09:00

Brüssel : PHS - P1A002

+ Koordinaatorid

+ TRAN-KOMISJONI KOORDINAATORITE KOOSOLEK

24-09-2019

10:00

Brüssel : PHS - P1A002

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

14:30

Brüssel : PHS - P1A002

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

24-09-2019

17:00

Brüssel : PHS - P1A002

+ Koordinaatorid

+ TRAN-KOMISJONI KOORDINAATORITE KOOSOLEK