Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemine

2019/2909(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
CONT

Petri SARVAMAA [PPE]

vastutav komisjon

Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – pettuste tõkestamine – 2018. aasta aruanne

2019/2128(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
CONT

Joachim KUHS [ID]

vastutav komisjon

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne

2019/2127(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat NL

2019/0813(NLE) Õigusloomevälised menetlused
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastutav komisjon

Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat EL

2019/0812(NLE) Õigusloomevälised menetlused
CONT

Sándor RÓNAI [S&D]

vastutav komisjon

Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat DE

2019/0811(NLE) Õigusloomevälised menetlused
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastutav komisjon

Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat LU

2019/0815(NLE) Õigusloomevälised menetlused
CONT

Olivier CHASTEL [Renew]

vastutav komisjon

Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – kandidaat FR

2019/0814(NLE) Õigusloomevälised menetlused
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ [S&D]

vastutav komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

2019/2055(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

vastutav komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament

2019/2056(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

vastutav komisjon