Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni direktiiv, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ

2019/2743(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
EMPL

vastutav komisjon

Komisjoni direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/656/EMÜ I, II ja III lisa üksnes tehniliste kohanduste osas

2019/2739(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
EMPL

vastutav komisjon

Komisjoni direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/29/EMÜ II ja IV lisa üksnes tehniliste kohanduste osas

2019/2726(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
EMPL

vastutav komisjon

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

2016/0397(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
EMPL

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2397 pädevuste ning vastavate teadmiste ja oskuste, praktiliste eksamite, valmendite heakskiitmise ja tervisenõuete osas

2019/2780(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
EMPL

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

2019/2055(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
EMPL

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament

2019/2056(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
EMPL

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

2019/2057(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
EMPL

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Kohus

2019/2058(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
EMPL

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Kontrollikoda

2019/2059(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
EMPL

nõuandev komisjon