Please fill this field

Lähetused

Parlamendikomisjon võib korraldada lähetusi liikmesriikidesse, ELi mittekuuluvatesse riikidesse või rahvusvahelistele konverentsidele. Lähetused toimuvad komisjonile antud volituste täitmise eesmärgil ning nendel osaleb piiratud arv parlamendikomisjoni liikmeid. Lisaks võib komisjon saata kolmeliikmelise delegatsiooni kuni kolmeks päevaks ametisse, mille tegevus kuulub eelkõige tema pädevusvaldkonda. Käesolevalt lehelt leiate kogu teabe konkreetsete lähetuste kohta.