Arvamuse projektid


Arvamuse projekt on dokument, mille koostab arvamuse koostajaks määratud parlamendiliige ning esitab nõuandvale komisjonile, kes võib seda muuta ja kus see pannakse hääletusele.
Seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt Euroopa Komisjoni seadusandliku ettepaneku kohta esitatavate muudatusettepanekutena ja sellele lisatakse vajaduse korral lühiselgitus. Muude kui seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt ettepanekutena, mis vastuvõtmise korral edastatakse raporti koostamise eest vastutavale komisjonile nende lisamiseks raportisse. Sellelt lehelt leiate arvamuse projektid enne nende hääletust nõuandvas komisjonis.
Kõik kättesaadavad arvamuse projektid leiate otsingu abil.

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-11-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-11-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-09-2019