Viimased uudised

Next PECH committee meetings

22-01-2020 - 09:28
Colours of the EP 2014 activity calendars

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

21-01-2020 - 14:39
PECH Koosolek
21-01-2020 - 09:52
PECH Koosolek
20-01-2020 - 15:12
PECH Koosolek

Tervitussõnad

Chris DAVIES

Ühise kalanduspoliitika eesmärk on tagada säästev kalapüük, nii et säiliksid kasumliku kalatööstuse ja rannikukogukondade majanduse jaoks olulised kalavarud. Mõne mere puhul on tehtud suuri edusamme, kuid mujal, eelkõige Vahemere piirkonnas, on endiselt suuri probleeme.

Parlamendi käesoleva ametiaja jooksul peame tagama, et ühise kalanduspoliitika põhimõtted säiliksid ja neid toetataks selliste poliitikavahenditega nagu Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) ja kalanduskontrolli eeskirjad. Peame suurendama pingutusi, et võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu, ning tagama, et säästlikkus oleks ELi ja teiste riikide vahel sõlmitavate kalandusalaste partnerluslepingute keskmes.

ELi kodanikel on õigus poliitikakujundamise protsessi kohta teavet saada. Loodan, et see veebisait annab hea ülevaate meie igapäevasest tegevusest.

Chris DAVIES

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid