Viimased uudised

Next meeting of the Committee on Petitions

23-01-2020 - 09:57
Image of a meeting room with people

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

21-01-2020 - 14:40
PETI Koosolek
21-01-2020 - 10:36
PETI Koosolek
20-01-2020 - 15:05
PETI Koosolek

Vaata ka

Tervitussõnad

Tere tulemast petitsioonikomisjoni veebisaidile!

Aluslepingud ja põhiõiguste harta tagavad kõigile Euroopa Liidu kodanikele ja elanikele õiguse esitada kas üksi või koos teiste kodanike või isikutega Euroopa Parlamendile petitsioon küsimuses, mis kuulub Euroopa Liidu tegevusvaldkonda ja mis teda otseselt puudutab.

Petitsioonikomisjon vastutab petitsioonide läbivaatamise ja järelmeetmete eest ning on seeläbi kahtlemata sillaks kodanike ning Euroopa Liidu institutsioonide vahel.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid