Täiendavad analüüsid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

18-02-2020 - 17:23
EMPL Koosolek
18-02-2020 - 17:21
BUDG Koosolek
18-02-2020 - 17:18
ECON Koosolek

Other sources

Seminarid

Seminarid annavad parlamendiliikmetele võimaluse esitada ekspertidele küsimusi ja vahetada nendega arvamusi parlamendi tööga seotud või antud hetkel huvi pakkuvatel teemadel.

ELi infolehed

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakt

Poliitikaosakonnad

  • Majandus- ja teaduspoliitika
  • Komisjonid: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika
  • Komisjonid: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Kodanike õigused ja põhiseadusküsimused
  • Komisjonid: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Eelarvepoliitika
  • Komisjonid: BUDG-CONT
  • Välissuhted
  • Komisjonid: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Majanduse juhtimise tugiüksus

Euroopa Parlamendi teadusteenistus