Kuulemiset

Valiokunta voi kuulla asiantuntijoita, jos se katsotaan välttämättömäksi tietyn asian käsittelyn kannalta. Kaksi valiokuntaa tai useampi valiokunta voi myös pitää yhteisen kuulemistilaisuuden. Useimmat valiokunnat järjestävät säännöllisesti kuulemistilaisuuksia, sillä ne antavat mahdollisuuden kuulla asiantuntijoita ja käydä keskusteluja keskeisistä kysymyksistä. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien kuulemisista saatavilla olevat tiedot, kuten ohjelmat ja puheenvuorot.

On 6 July, the Committee on Foreign Affairs will hold an online hearing on the geopolitical implications of the COVID-19 crisis. The pandemic has had profound geopolitical consequences that inevitably affect key aspects of EU foreign policy, including relations with major global powers, humanitarian aid, development and peacekeeping, and the fight against disinformation and cyber-attacks.

On Tuesday 21 January 2020, The Committee on Foreign Affairs (AFET) will hold a public hearing on the Eastern Partnership - vision of development after 2020.

On Monday 18 March 2019, the Committees on Foreign Affairs (AFET), and Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) will hold a public hearing on the rule of law in the accession process.