Tervehdyssanat

© European Union 2014
Tapahtumat Euroopan välittömässä läheisyydessä ja kauempana uhkaavat yhä vakavammin Euroopan rauhaa ja turvallisuutta. Näitä ei koskaan pidä pitää itsestään selvyyksinä. Euroopan unionista tehty sopimus tarjoaa oikeusperustan sille, että jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin torjuakseen tällaisia uhkia unionin naapurustossa.

Sen jälkeen, kun yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) perustettiin vuonna 1999, EU on toteuttanut 30 siviili- ja sotilasoperaatiota ja edistänyt näin omalta osaltaan vakautta ja rauhan säilymistä Balkanilla, Etelä-Kaukasuksella, Afrikassa ja Lähi-idässä. Vuonna 2013 EU:n johtajat sopivat etenemissuunnitelmasta, jonka tarkoituksena on antaa YTPP:lle tehokkaampia valmiuksia ja uutta pontta, ja siinä korostettiin unionin tärkeää suhdetta Natoon.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta (SEDE) on vakiinnuttanut paikkansa keskeisenä keskustelufoorumina, joka antaa mahdollisuuden tarkastella YTPP:n kehitystä institutionaaliselta sekä valmiuksien ja operaatioiden kannalta. SEDE-alivaliokunnalla on keskeinen tehtävä, sillä se huolehtii siitä, että YTPP:n päätöksentekijät saadaan vastuuseen päätöksistään. Lisäksi se auttaa unionin kansalaisia ymmärtämään paremmin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

Kahdeksannella vaalikaudella SEDE-alivaliokunta jatkaa YTPP:n valvontaa ja varmistaa, että YTPP vastaa nopeasti ja tehokkaasti uusiin ja olemassa oleviin haasteisiin, jotka koskevat unionin ja sen kansalaisten turvallisuutta.

Anna Fotyga
SEDE-alivaliokunnan puheenjohtaja