Lausunnot


Jos valiokunta katsoo, että toisen valiokunnan mietinnössä käsiteltävät asiat liittyvät sen vastuualueeseen, se voi pyytää, että se nimitetään lausunnon antavaksi valiokunnaksi (työjärjestyksen 53 artikla). Hyväksytty lausunto toimitetaan mietinnön laatineelle asiasta vastaavalle valiokunnalle, joka äänestää siitä. Jos lausunnon antaa yhteistyöhön osallistuva valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla), asiasta vastaavan valiokunnan on hyväksyttävä ilman äänestystä tarkistukset, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan. Kaikki lausunnon antavan valiokunnan hyväksymät lausunnot ja tarkistuksina esitetyt kannat on liitettävä lopulliseen mietintöön. Tällä sivulla esitetään valiokuntien hyväksymät lausunnot.
Kaikki saatavilla olevat lausunnot ja tarkistuksina esitetyt kannat löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekemisestä

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

Lausunto asetuksesta tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekemisestä

27-11-2019 BUDG_AD(2019)640654 PE640.654v03-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

26-11-2019 BUDG_AD(2019)643027 PE643.027v02-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Lausunto rahoituskurista varainhoitovuodesta 2021 alkaen sekä asetuksesta (EU) N:o 1307/2013 siltä osin kuin on kyse pilareiden välisestä joustavuudesta kalenterivuoden 2020 osalta

22-11-2019 BUDG_AL(2019)644726 PE644.726v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

13-11-2019 BUDG_AL(2019)643076 PE643.076v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00
BUDG

Olivier CHASTEL

Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) annetun asetuksen (EU) N:o 1309/2013 muuttamisesta

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641291 PE641.291v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

Lausunto taloudellisen tuen antamisesta jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta

01-10-2019 BUDG_AL(2019)641292 PE641.292v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT