Lausuntoluonnokset


Lausuntoluonnos on valmistelijaksi nimitetyn jäsenen laatima asiakirja, joka toimitetaan lausunnon antavalle valiokunnalle mahdollisia tarkistuksia varten ja josta sitten äänestetään.
Lainsäädäntömietinnöissä lausuntoluonnokset koostuvat tarkistuksista komission säädösehdotukseen ja tarvittaessa lyhyistä perusteluista. Muissa kuin lainsäädäntömietinnöissä lausuntoluonnokset koostuvat ehdotuksista tekstin osiksi. Jos ne hyväksytään, ne toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle, joka sisällyttää tekstin osat mietintöön. Tällä sivulla esitetään lausuntoluonnokset, joista ei vielä ole äänestetty lausunnon antavassa valiokunnassa.
Kaikki saatavilla olevat lausuntoluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Tarkistusten jättämisen määräaika : 08-11-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Tarkistusten jättämisen määräaika : 08-11-2019

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Protocol on the implementation of that Partnership Agreement

10-10-2019 BUDG_PA(2019)640656 PE640.656v01-00
BUDG

Olivier CHASTEL

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka IV – Tuomioistuin

10-10-2019 JURI_PA(2019)642851 PE642.851v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa asetuksessa (EY) N:o 617/2009 säädetyn tariffikiintiön osuuden myöntämistä Yhdysvalloille koskevan Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehtävän sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 11-10-2019

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641207 PE641.207v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-10-2019

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641208 PE641.208v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-10-2019

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641171 PE641.171v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-10-2019

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

13-09-2019 DEVE_PA(2019)641172 PE641.172v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-10-2019

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

13-09-2019 PECH_PA(2019)641139 PE641.139v01-00
PECH

Pietro BARTOLO