Mietintöluonnokset


Valiokuntia voidaan pyytää laatimaan mietintö lainsäädäntöön liittyvistä tai muista aiheista. Yleensä valiokuntaa pyydetään laatimaan mietintö tietystä aiheesta, kun se koskee sen toimivaltaan kuuluvaa politiikanalaa. Tietyissä tapauksissa valiokunta voi kuitenkin laatia mietinnön myös omasta aloitteestaan. Valiokunnan jäsenten joukosta valitaan jokaista mietintöä varten esittelijä, joka vastaa mietinnön laatimisesta. Valmis mietintöluonnos esitellään ja siitä keskustellaan valiokunnan kokouksessa, ja jäsenet voivat halutessaan ehdottaa tarkistuksia. Tällä sivulla esitetään mietintöluonnosten tekstit ennen tarkistuksia.
Kaikki saatavilla olevat mietintöluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646854 PE646.854v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646855 PE646.855v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

20-01-2020 ECON_PR(2020)646856 PE646.856v01-00
ECON

Irene TINAGLI

  DRAFT REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority

17-01-2020 ECON_PR(2020)646834 PE646.834v02-00
ECON

Irene TINAGLI

MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2020

09-01-2020 ECON_PR(2020)645031 PE645.031v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

Tarkistusten jättämisen määräaika : 24-01-2020

MIETINTÖLUONNOS neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

02-12-2019 ECON_PR(2019)644750 PE644.750v02-00
ECON

Irene TINAGLI

MIETINTÖLUONNOS neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

02-12-2019 ECON_PR(2019)644764 PE644.764v02-00
ECON

Irene TINAGLI

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta

29-11-2019 ECON_PR(2019)644827 PE644.827v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 19-12-2019

MIETINTÖLUONNOS EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta

26-11-2019 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-01-2020

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta ja asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi tehtävän hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon osalta

26-11-2019 ECON_PR(2019)644767 PE644.767v01-00
ECON

Inese VAIDERE